Ogłoszenie dot. sprawy I Ns 368/19

I Ns 368/19
 
OGŁOSZENIE

Przed Sądem Rejonowym w Grójcu Wydziałem I Cywilnym toczy się sprawa o sygn. akt I Ns 368/19 między innymi z wniosku Jolanty Gocel o stwierdzenie nabycia własności przez zasiedzenie na jej rzecz nieruchomości położonej w obrębie Ocieść gmina Radzanów stanowiącej działkę o numerze ewidencyjnym 481 o powierzchni 1,1700 ha.
Wzywa się wszystkich zainteresowanych, aby w terminie 3 miesięcy od ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się do Sądu Rejonowego w Grójcu i wykazali swoje prawa do wskazanej nieruchomości, bowiem w przeciwnym razie Sąd stwierdzi nabycie własności nieruchomości zgodnie z wnioskiem, jeżeli zostanie ono udowodnione.
 
sędzia Joanna Skiba

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie dot. sprawy I Ns 368/19

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Grójcu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-03-11
Publikacja w dniu:
2020-03-11
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Grójcu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-03-11
Publikacja w dniu:
2020-03-11
Opis zmiany:
b/d