Ogłoszenie dot. sprawy I Ns 356/18

I Ns 356/18

OGŁOSZENIE

Przed Sądem Rejonowym w Grójcu (05-600 Grójec, ul. Sportowa 14) pod sygnaturą I Ns 356/18 toczy się postępowanie z wniosku Henryki Komisarskiej o stwierdzenie nabycia własności nieruchomości oznaczonych ewidencyjnie numerami 11 o pow. 1,0213 ha i 333 o pow. 0,29 ha położonych w Goszczynie, powiat grójecki. Wzywa się wszystkich zainteresowanych, aby w terminie 3 (trzech) miesięcy od ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili i wykazali własność przedmiotowych nieruchomości, gdyż w przeciwnym razie Sąd stwierdzi ich nabycie własności, jeżeli zostanie ono udowodnione.

 

                                                                                                                                             SSR Piotr Folik

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie dot. sprawy I Ns 356/18

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Grójcu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-03-13
Publikacja w dniu:
2019-03-13
Opis zmiany:
b/d