Ogłoszenie dot. sprawy I Ns 355/17

I Ns 355/17

OGŁOSZENIE

Przed Sądem Rejonowym w Grójcu (05-600 Grójec, ul. Sportowa 14) pod sygn. akt I Ns 355/17 toczy się postępowanie z wniosku Marii Nawrot i Anny Rogowskiej o stwierdzenie nabycia przez zasiedzenie w udziałach po ½ części własności nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej przy ulicy Browarnej 5 w Nowym Mieście nad Pilicą, powiat grójecki, woj. mazowieckie, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 597 o powierzchni 0,1444 ha, dla której nie została założona księga wieczysta ani zbiór dokumentów. W związku z tym wzywa się wszystkich zainteresowanych, aby w terminie 3 miesięcy od dnia zamieszczenia niniejszego ogłoszenia zgłosili i wykazali swoją własność do przedmiotowej nieruchomości, gdyż w przeciwnym razie sąd stwierdzi zasiedzenie zgodnie z wnioskiem, jeżeli zostanie ono udowodnione.

 

SSR Wioletta Markowska

 

 

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie dot. sprawy I Ns 355/17

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Grójcu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-06-04
Publikacja w dniu:
2019-06-04
Opis zmiany:
b/d