Ogłoszenie dot. sprawy I Ns 340/16

I Ns 340/16

O G Ł O S Z E N I E

Przed Sądem Rejonowym w Grójcu (05-600 Grójec, ul. Sportowa 14) pod sygnaturą I Ns 340/16 toczy się postępowanie z wniosku posiadacza Pelagii Stępniewskiej o stwierdzenie nabycia przez zasiedzenie własności nieruchomości oznaczonej ewidencyjnie numerami 578 o pow. 0,15 ha i 812 o pow. 0,02 ha położonej w miejscowości Miechowice, gmina Mogielnica. Wzywa się wszystkich zainteresowanych, w szczególności spadkobierców Józefa Dominiaka, aby w terminie 3 (trzech) miesięcy od ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili i wykazali własność przedmiotowej nieruchomości, gdyż w przeciwnym razie Sąd stwierdzi jej zasiedzenie, jeżeli zostanie ono udowodnione.                      

 

                                                               SSR Piotr Folik

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie dot. sprawy I Ns 340/16

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Grójcu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-04-25
Publikacja w dniu:
2019-04-25
Opis zmiany:
b/d