Ogłoszenie dot. sprawy I Ns 332/18

I Ns 332/18

OGŁOSZENIE

„Sąd Rejonowy w Grójcu ogłasza o wydaniu przez tut. Sąd w dniu 20 września 2018 roku w sprawie I Ns 332/18 postanowienia o zarządzeniu sporządzeniu spisu inwentarza po Leszku Szmidt, synu Wojciecha i Danuty, zmarłym w dniu 12 sierpnia 2014 roku w Radomiu, ostatnio stale przed śmiercią zamieszkałym w Grójcu, PESEL 60080305473. Sąd poucza, że osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c. (tj. które uprawdopodobnią, że są spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcą testamentu lub wierzycielem mającym pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy) mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza”;

 

SSR Piotr Gagacki

 

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie dot. sprawy I Ns 332/18

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Grójcu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-10-18
Publikacja w dniu:
2018-10-18
Opis zmiany:
b/d