Ogłoszenie dot. sprawy I Ns 328/16

Sygn. akt I Ns 328/16 

OGŁOSZENIE

„Przed Sądem Rejonowym w Grójcu I Wydziałem Cywilnym (05-600 Grójec, ul. Sportowa 14), pod sygnaturą I Ns 328/16 toczy się sprawa z wniosku Tadeusza Strulaka i Wandy Strulak z udziałem: Jana Chałupki, Jadwigi Chyskiej, Teresy Arobas, Marianny Broszkiewicz, Henryka Warsztona, Heleny Kowalczyk o stwierdzenie nabycia przez zasiedzenie własności: nieruchomości położonych we wsi Bieliny, gmina Nowe Miasto nad Pilicą oznaczonych geodezyjnie jako działki o numerach ewidencyjnych: 975/1 o powierzchni 0,2 ha, 1113/1 o powierzchni 1,54 ha, 1359 o powierzchni 0,25 ha na wyrysie z mapy ewidencyjnej, który jest zgodny z oryginałem przechowywanym w Starostwie Powiatowym w Grójcu za numerem 211/6/23/82, objętych aktem własności ziemi z dnia 19 marca 1973 r., nr ON.451/224/73, stanowiących własność Agnieszki Gawot, córki Tomasza i Antoniny, a także udziału 1/2 (jednej drugiej) części nieruchomości położonych we wsi Prosna, gmina Nowe Miasto nad Pilica, oznaczonych geodezyjnie jako działki o numerach ewidencyjnych: 266 o powierzchni 2,2 ha, 374 o powierzchni 1,21 ha na wyrysie z mapy ewidencyjnej, który jest zgodny z oryginałem przechowywanym w Starostwie Powiatowym w Grójcu za numerem 212/3/8/82 na rzecz Wandy Strulak, córki Franciszka i Janiny i Tadeusza Strulaka, syna Andrzeja i Janiny, na zasadzie ustawowej wspólności majątkowej małżeńskiej.

Wzywa się wszystkich zainteresowanych, w szczególności spadkobierców Agnieszki Gawot, córki Tomasza i Antoniny, aby w terminie 3 miesięcy od ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się do Sądu Rejonowego w Grójcu i wykazali swoje prawa do nieruchomości, bowiem w przeciwnym razie Sąd stwierdzi nabycie własności nieruchomości zgodnie z wnioskiem, jeżeli zostanie ono udowodnione".  

                                                                                                                SSR Piotr Gagacki

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie dot. sprawy I Ns 328/16

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Grójcu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Maciej Gorycki
Dokument z dnia:
2018-01-30
Publikacja w dniu:
2018-01-30
Opis zmiany:
b/d