Ogłoszenie dot. sprawy I Ns 314/18

I Ns 314/18

 OGŁOSZENIE

 ,,Przed Sądem Rejonowym w Grójcu (05-600 Grójec, ul. Sportowa 14) pod sygnaturą I Ns 314/18 toczy się postępowanie z wniosku posiadacza Haliny Boczkowskiej o stwierdzenie nabycia przez zasiedzenie udziału 1/2 we współwłasności nieruchomości oznaczonej ewidencyjnie numerem 409/4 o pow. 0,0201 ha położonej w Warce oraz stwierdzenie nabycia przez zasiedzenie własności części nieruchomości oznaczonej ewidencyjnie numerem 409/3 o pow. 0,2329 ha położonej w Warce. Wzywa się wszystkich zainteresowanych, aby w terminie 3 (trzech) miesięcy od ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili i wykazali własność przedmiotowych nieruchomości, gdyż w przeciwnym razie Sąd stwierdzi ich zasiedzenie, jeżeli zostanie ono udowodnione”;

  

SSR Paweł Pszczółka

 

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie dot. sprawy I Ns 314/18

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Grójcu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-01-30
Publikacja w dniu:
2019-01-30
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Grójcu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-01-30
Publikacja w dniu:
2019-01-30
Opis zmiany:
b/d