Ogłoszenie dot. sprawy I Ns 313/20

I Ns 313/20
 
O G Ł O S Z E N I E
 
Sąd Rejonowy w Grójcu, I Wydział Cywilny informuje, że w dniu 14 lipca 2020 roku w sprawie o sygnaturze akt I Ns 313/20 Sądu Rejonowego w Grójcu z wniosku Powiatu Białobrzeskiego, zezwolono na złożenie do depozytu sądowego kwoty 789,69 zł (siedemset osiemdziesiąt dziewięć złotych sześćdziesiąt dziewięć groszy), wchodzącej w skład masy spadkowej po Mariannie Kazimierze Michniewskiej, córce Feliksa i Katarzyny, zmarłej w dniu 7 lutego 2020 roku, w Niedabylu, gmina Stromiec i tam ostatnio stale zamieszkałej, która zostanie wydana spadkobiercom zmarłej, na ich wniosek, pod warunkiem wykazania praw do spadku.
 
sędzia Paweł Pszczółka  

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie dot. sprawy I Ns 313/20

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Grójcu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-08-31
Publikacja w dniu:
2020-08-31
Opis zmiany:
b/d