Ogłoszenie dot. sprawy I Ns 310/18

I Ns 310/18

 

O G Ł O S Z E N I E

Przed Sądem Rejonowym w Grójcu (05-600 Grójec, ul. Sportowa 14) pod sygnaturą I Ns 310/18 toczy się postępowanie z wniosku Artura Bajerskiego o stwierdzenie nabycia przez zasiedzenie własności nieruchomości oznaczonej ewidencyjnie numerem 535 o pow. 0,34 ha położonej w miejscowości Podlesie Małe, gm. Stromiec. Wzywa się wszystkich zainteresowanych, w szczególności spadkobierców Tomasza Bondera, aby w terminie 3 (trzech) miesięcy od ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili i wykazali własność przedmiotowej nieruchomości, gdyż w przeciwnym razie Sąd stwierdzi jej zasiedzenie, jeżeli zostanie ono udowodnione.

SSR Paweł Pszczółka

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie dot. sprawy I Ns 310/18

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Grójcu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-06-19
Publikacja w dniu:
2019-06-19
Opis zmiany:
b/d