Ogłoszenie dot. sprawy I Ns 297/18

Sygn. akt I Ns 297/18

OGŁOSZENIE

Sąd Rejonowy w Grójcu ogłasza o wydaniu przez tut. Sąd w dniu 24 września 2018 roku w sprawie I Ns 297/18 postanowienia o zarządzeniu sporządzeniu spisu inwentarza po Janie Boguszu, synu Henryka i Anny, zmarłym w dniu 30 sierpnia 2014 roku w Grójcu, ostatnio stale przed śmiercią zamieszkałym w Warce. Sąd poucza, że osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c. (tj. które uprawdopodobnią, że są spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcą testamentu lub wierzycielem mającym pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy) mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie dot. sprawy I Ns 297/18

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Grójcu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-11-27
Publikacja w dniu:
2018-11-27
Opis zmiany:
b/d