Ogłoszenie dot. sprawy I Ns 291/18

 I Ns 291/18

O G Ł O S Z E N I E

Przed Sądem Rejonowym w Grójcu, I Wydział Cywilny (05-600 Grójec, ul. Sportowa 14) pod sygnaturą I Ns 291/18 toczy się postępowanie z wniosku Gminy Mogielnica o stwierdzenie nabycia przez zasiedzenie własności nieruchomości oznaczonych ewidencyjnie numerami 1 o pow. 0,55 ha, 47 o pow. 0,07 ha, 53 o pow. 0,08 ha, 72 o pow. 0,13 ha, 120 o pow. 0,27 ha, 146 o pow. 0,09 ha, 172 o pow. 0,34 ha, 184 o pow. 0,15 ha, 197 o pow. 0,58 ha położonych w miejscowości Ślepowola, gm. Mogielnica, 142 o pow. 0,58 ha, 201 o pow. 0,21 ha, 260 o pow. 0,38 ha, 275 o pow. 0,06 ha, 280 o pow. 0,05 ha, 322 o pow. 0,23 ha, 463 o pow. 0,81 ha, 475 o pow. 0,22 ha, 488 o pow. 0,13 ha, 502 o pow. 0,26 ha, 559 o pow. 0,08 ha, 560 o pow. 0,76 ha, 562 o pow. 0,04 ha, 566 o pow. 0,22 ha położonych w miejscowości Michałowice, gm. Mogielnica, 61 o pow. 0,17 ha, 89 o pow. 0,02 ha, 146 o pow. 0,25 ha, 154 o pow. 0,01 ha, 158 o pow. 0,02 ha, 170 o pow. 0,67 ha, 173 o pow. 0,01 ha, 261 o pow. 0,31 ha, 285 o pow. 0,27 ha, 377 o pow. 0,27 ha, 384 o pow. 0,12 ha, 394 o pow. 0,09 ha, 396 o pow. 2,12 ha, 402 o pow. 0,23 ha, 421 o pow. 0,30 ha, 431 o pow. 0,36 ha, 478 o pow. 0,34 ha, 603 o pow. 0,31 ha, 651 o pow. 0,38 ha, 663 o pow. 0,13 ha, 702 o pow. 0,23 ha, 728 o pow. 0,07 ha, 769 o pow. 0,77 ha, 780 o pow. 1,02 ha, 782 o pow. 0,09 ha, 794 o pow. 0,08 ha położonych w miejscowości Świdno, gm. Mogielnica, 1 o pow. 0,17 ha, 16 o pow. 0,01 ha, 100 o pow. 0,2 ha, 124 o pow. 0,73 ha, 152 o pow. 0,27 ha, 160 o pow. 0,03 ha, 161 o pow. 0,08 ha, 175 o pow. 0,17 ha, 176 o pow. 0,29 ha, 185 o pow. 0,07 ha, 208 o pow. 0,31 ha, 225 o pow. 0,23 ha, 226 o pow. 0,05 ha położonych w miejscowości Stryków, gm. Mogielnica.

Wzywa się wszystkich zainteresowanych, aby w terminie 3 miesięcy od ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się do Sądu Rejonowego w Grójcu i wykazali swoje prawa do wskazanych nieruchomości, bowiem w przeciwnym razie Sąd stwierdzi nabycie własności nieruchomości zgodnie z wnioskiem, jeżeli zostanie ono udowodnione.

 

Sędzia Joanna Skiba

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie dot. sprawy I Ns 291/18

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Grójcu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-02-06
Publikacja w dniu:
2020-02-06
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Grójcu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-02-06
Publikacja w dniu:
2020-02-06
Opis zmiany:
b/d