Ogłoszenie dot. sprawy I Ns 287/19

I Ns 287/19

 OGŁOSZENIE

Przed Sądem Rejonowym w Grójcu I Wydziałem Cywilnym (05-600 Grójec, ul. Sportowa 14), pod sygnaturą I Ns 287/19 toczy się sprawa z wniosku Franciszka Sułeckiego z udziałem Jadwigi Sułeckiej o stwierdzenie nabycia przez zasiedzenie na rzecz Franciszka i Jadwigi małżonków Sułekich, na zasadzie ustawowej wspólności majątkowej małżeńskiej własności nieruchomości położonych w obrębie Grzmiąca, gmina Wyśmierzyce, powiat białobrzeski, województwo mazowieckie oznaczonej geodezyjnie numerem 693, o powierzchni 2.27 ha, 276 o powierzchni na wyrysie z mapy, który jest zgodny z oryginałem przechowywanym w Starostwie Powiatowym w Białobrzegach za numerem P.1401.2013.15, objętej aktem własności ziemi z dnia 6 marca 1974 roku, nr PBG.ON-451/6/2/2/74 na rzecz Konstantego i Józefy małżonków Narożnik. Wzywa się wszystkich zainteresowanych, w szczególności spadkobierców Konstantego Narożnika, syna Wojciecha i Józefy i Józefy Narożnik, córki Jana i Katarzyny, aby w terminie 3 miesięcy od ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się do Sądu Rejonowego w Grójcu i wykazali swoje prawa do nieruchomości, bowiem w przeciwnym razie Sąd stwierdzi nabycie własności nieruchomości zgodnie z wnioskiem, jeżeli zostanie ono udowodnione.

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie dot. sprawy I Ns 287/19

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Grójcu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-08-30
Publikacja w dniu:
2019-08-30
Opis zmiany:
b/d