Ogłoszenie dot. sprawy I Ns 278/18

 Sygn. Akt I Ns 278/18                                                                                                           

                                                                                

OGŁOSZENIE

 

               „Przed Sądem Rejonowym w Grójcu Wydziałem I Cywilnym pod sygn. akt I Ns 278/18 z wniosku Wandy Dobosz, toczy się sprawa o stwierdzenie nabycia własności przez uwłaszczenie nieruchomości położonej w miejscowości Budziszyn w gm. Chynów, powiat grójecki, województwa mazowieckiego, stanowiącej działkę oznaczoną numerem ewidencyjnym 115 o powierzchni  o powierzchni 0,99 ha. Wzywa się wszystkich zainteresowanych, aby w terminie 3 miesięcy od ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się do Sądu Rejonowego w Grójcu i wykazali swoje prawa do nieruchomości, bowiem w przeciwnym razie Sąd stwierdzi nabycie własności nieruchomości zgodnie z wnioskiem, jeżeli zostanie ono udowodnione”.

 

                                                                                                                                     SRR Ewa Bednarczyk

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie dot. sprawy I Ns 278/18

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Grójcu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-03-04
Publikacja w dniu:
2019-03-04
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Grójcu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-03-04
Publikacja w dniu:
2019-03-04
Opis zmiany:
b/d