Ogłoszenie dot. sprawy I Ns 271/19

I Ns 271/19

 

OGŁOSZENIE

Przed Sądem Rejonowym w Grójcu I Wydziałem Cywilnym (05-600 Grójec, ul. Sportowa 14), pod sygnaturą I Ns 271/19 toczy się sprawa z wniosku Zofii Martyniak przy udziale: Barbary Matrackiej, Bożenny Małachowskiej, Katarzyny Martyniak, Pawła Martyniaka, Stanisława Błońskiego, Elżbiety Chylak, Wandy Nowakowskiej, Marii Świątkowskiej, Lidii Nowakowskiej-Peters, Marka Nowakowskiego, Teresy Błońskiej o stwierdzenie nabycia przez zasiedzenie na rzecz Stanisława Błońskiego i Teresy Błońskiej, na zasadzie ustawowej wspólności majątkowej małżeńskiej, własności udziału do 24/100 (dwudziestu czterech setnych) części nieruchomości położonej w Mogielnicy, powiat grójecki, województwo mazowieckie, o powierzchni 0,0958 ha, oznaczonej geodezyjnie numerem 1058, na wyrysie z mapy, który jest zgodny z oryginałem przechowywanym w Starostwie Powiatowym w Grójcu za numerem 3777-50/08.

Wzywa się wszystkich zainteresowanych, aby w terminie 3 (trzech) miesięcy od ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się do Sądu Rejonowego w Grójcu i wykazali swoje prawa do nieruchomości, bowiem w przeciwnym razie Sąd stwierdzi nabycie własności udziału w nieruchomości zgodnie z wnioskiem, jeżeli zostanie ono udowodnione.

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie dot. sprawy I Ns 271/19

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Grójcu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-03-26
Publikacja w dniu:
2020-03-26
Opis zmiany:
b/d