Ogłoszenie dot. sprawy I Ns 265/15

Sygnatura akt: I Ns 265/15

O G Ł O S Z  E N I E

 

            Do Sądu Rejonowego w Grójcu Ewa Kajtaniak złożyła wykaz inwentarza spadku po Andrzeju Kajtaniaku /Kajtaniak/ (synu Ludwika i Marii z domu Wietecha), zmarłym w dniu 28 listopada 2017 r. w Radomiu, ostatnio stale zamieszkałym w Błędowie (PESEL 55011813033).

 

 Pouczenie:

Ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni, a osoby wskazane w art. 637 § 1 kpc (tj. osoby, które uprawdopodobnią, że są spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy) mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza.

   

                                                                             SSR Wioletta Markowska

 

 

 

 

 

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie dot. sprawy I Ns 265/15

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Grójcu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-10-11
Publikacja w dniu:
2018-10-11
Opis zmiany:
b/d