Ogłoszenie dot. sprawy I Ns 247/19

I Ns 247/19
 
OGŁOSZENIE
 
Przed Sądem Rejonowym w Grójcu Wydziałem I Cywilnym za sygn. akt I Ns 247/19 z wniosku Asekuracja Sp. z o.o. o toczy się sprawa o stwierdzenie nabycia spadku po Jerzym Stanisławie Kowalskim, synu Piusa i Heleny, zmarłym w dniu 28 grudnia 2015 roku w Grójcu. Wzywa się wszystkich spadkobierców, aby w terminie 3 miesięcy od ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się do Sądu Rejonowego w Grójcu i udowodnili nabycie spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.
 
Sędzia Paweł Pszczółka

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie dot. sprawy I Ns 247/19

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Grójcu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-03-11
Publikacja w dniu:
2020-03-11
Opis zmiany:
b/d