Ogłoszenie dot. sprawy I Ns 244/18

Sygnatura akt: I Ns 244/18  

O G Ł O S Z  E N I E

 Przed Sądem Rejonowym w Grójcu (05-600 Grójec, ul. Sportowa 14) pod sygn. akt I Ns 244/18 toczy się postępowanie z wniosku Marii Janiny Lenard o stwierdzenie nabycia przez zasiedzenie własności nieruchomości gruntowej położonej w Tarczynie, powiat piaseczyński, woj. mazowieckie, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 476/2 o powierzchni 0,18 ha, dla której nie została założona księga wieczysta ani zbiór dokumentów. W związku z tym wzywa się wszystkich zainteresowanych, aby
w terminie 3 miesięcy od dnia zamieszczenia niniejszego ogłoszenia zgłosili i wykazali swoją własność do przedmiotowej nieruchomości, gdyż w przeciwnym razie sąd stwierdzi zasiedzenie zgodnie z wnioskiem, jeżeli zostanie ono udowodnione.

 

Sędzia Wioletta Markowska

 

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie dot. sprawy I Ns 244/18

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Grójcu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-06-03
Publikacja w dniu:
2020-06-03
Opis zmiany:
b/d