Ogłoszenie dot. sprawy I Ns 237/18

I Ns 237/18

OGŁOSZENIE

Przed Sądem Rejonowym w Grójcu I Wydziałem Cywilnym (05-600 Grójec, ul. Sportowa 14), pod sygnaturą I Ns 237/18 toczy się sprawa z wniosku Gminy Stromiec przy udziale: Skarbu Państwa-Starosty Białobrzeskiego, Marka Turzyńskiego, Agnieszki Wiśniewskiej, Łukasza Wiśniewskiego, Renaty Anny Piaseckiej, Bernadety Matrackiej, Krzysztofa Matrackiego o stwierdzenie nabycia przez zasiedzenie własności nieruchomości położonej w miejscowości Ksawerów Nowy, gmina Stromiec, powiat białobrzeski, województwo mazowieckie, oznaczonej geodezyjnie jako działka o numerze ewidencyjnym 39 o powierzchni 0,2600 ha  na wyrysie z mapy ewidencyjnej, który jest zgodny z oryginałem zaewidencjonowanym i przechowywanym w Starostwie Powiatowym w Białobrzegach za numerem P.1401.2013.14, na rzecz Gminy Stromiec.

Wzywa się wszystkich zainteresowanych, aby w terminie 3 miesięcy od ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się do Sądu Rejonowego w Grójcu i wykazali swoje prawa do nieruchomości, bowiem w przeciwnym razie Sąd stwierdzi nabycie własności nieruchomości zgodnie z wnioskiem, jeżeli zostanie ono udowodnione.           

 

SSR Piotr Gagacki

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie dot. sprawy I Ns 237/18

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Grójcu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-02-25
Publikacja w dniu:
2019-02-25
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Grójcu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-02-25
Publikacja w dniu:
2019-02-25
Opis zmiany:
b/d