Ogłoszenie dot. sprawy I Ns 235/20

I Ns 235/20
 
OGŁOSZENIE
 
Przed Sądem Rejonowym w Grójcu I Wydziałem Cywilnym (05-600 Grójec, ul. Sportowa 14), pod sygnaturą I Ns 235/20 toczy się sprawa z wniosku Gminy Tarczyn z udziałem Skarbu Państwa - Starosty Grójeckiego o stwierdzenie nabycia przez zasiedzenie na rzecz Gminy Tarczyn własności nieruchomości położonych w obrębie Korzeniówka, gmina Tarczyn, powiat piaseczyński, województwo mazowieckie oznaczonych geodezyjnie numerami: 62 o powierzchni 0,12 ha, 63/1 o powierzchni 0,0025 ha na wyrysie z mapy, który jest zgodny z oryginałem przechowywanym w Starostwie Powiatowym w Piasecznie za numerem KEM-TAR-M-2132/2011.
Wzywa się wszystkich zainteresowanych, aby w terminie 3 miesięcy od ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się do Sądu Rejonowego w Grójcu i wykazali swoje prawa do nieruchomości, bowiem w przeciwnym razie Sąd stwierdzi nabycie własności nieruchomości zgodnie z wnioskiem, jeżeli zostanie ono udowodnione

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie dot. sprawy I Ns 235/20

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Grójcu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-07-27
Publikacja w dniu:
2020-07-27
Opis zmiany:
b/d