Ogłoszenie dot. sprawy I Ns 233/19

 I Ns 233/19

 OGŁOSZENIE

Przed Sądem Rejonowym w Grójcu I Wydziałem Cywilnym (05-600 Grójec, ul. Sportowa 14), pod sygnaturą I Ns 233/19 toczy się sprawa z wniosku Gminy Tarczyn z udziałem Skarbu Państwa - Starosty Grójeckiego o stwierdzenie nabycia przez zasiedzenie na rzecz Gminy Tarczyn własności nieruchomości położonej w obrębie Kopana, gmina Tarczyn, powiat piaseczyński, województwo mazowieckie oznaczonej geodezyjnie numerem 5, o powierzchni  1,01 ha, który jest zgodny z oryginałem przechowywanym w Starostwie Powiatowym w Piasecznie za numerem KEM-TAR-M-2132/2011 (numer kancelaryjny GEK-B.6621.176.2019).

Wzywa się wszystkich zainteresowanych, aby w terminie 3 miesięcy od ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się do Sądu Rejonowego w Grójcu i wykazali swoje prawa do nieruchomości, bowiem w przeciwnym razie Sąd stwierdzi nabycie własności nieruchomości zgodnie z wnioskiem, jeżeli zostanie ono udowodnione.

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie dot. sprawy I Ns 233/19

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Grójcu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-07-19
Publikacja w dniu:
2019-07-19
Opis zmiany:
b/d