Ogłoszenie dot. sprawy I Ns 229/20

I Ns 229/20
 
OGŁOSZENIE
 
„Przed Sądem Rejonowym w Grójcu Wydziałem I Cywilnym za sygn. akt I Ns 229/20 z wniosku Gminy Grójec, toczy się sprawa o stwierdzenie nabycia własności przez zasiedzenie nieruchomości położonych w Grójcu, gm. Grójec, oznaczonych jako działki o numerach ewidencyjnych: 269/6 o powierzchni 0,0091 ha, 270/5 o powierzchni 0,0060 ha, 273/1 o powierzchni 0,0004 ha, 1224 o powierzchni 0,2317 ha, 1334 o powierzchni 0,1376 ha, 3187 o powierzchni 0,0084 ha, 3208/1 o powierzchni 0,0218 ha, 3230/1 o powierzchni 0,5337 ha, 3329 o powierzchni 0,0218 ha, 3351/1 o powierzchni 0,0205 ha, 3352/1 o powierzchni 0,0094 ha, 3530 o powierzchni 0,1912 ha, 3532 o powierzchni 0,2835 ha, 3686 o powierzchni 0,2254 ha, 3687 o powierzchni 0,3137 ha, 304 o powierzchni 0,4108 ha, 1391 o powierzchni 0,0776 ha, 1404 o powierzchni 0,5149 ha, 1854 o powierzchni 0,0231 ha, 1855 o powierzchni 0,0231 ha, 1872 o powierzchni 0,1462 ha, 1880 o powierzchni 0,0232 ha, 1881 o powierzchni 0,0232 ha, 1884 o powierzchni 0,0232 ha, 1886 o powierzchni 0,0914 ha, 3049 o powierzchni 0,0488 ha, 3050 o powierzchni 0,0323 ha, 3087 o powierzchni 0,0170 ha, 3144 o powierzchni 0,0298 ha, 3145 o powierzchni 0,0472 ha, 3167 o powierzchni 0,0250 ha, 3178 o powierzchni 0,0250 ha, 3186 o powierzchni 0,5626 ha, 3207 o powierzchni 0,2452 ha, 3220 o powierzchni 0,1001 ha, 3225 o powierzchni 0,0167 ha, 3226 o powierzchni 0,0256 ha, 3227 o powierzchni 0,1048 ha, 3228 o powierzchni 0,0760 ha, 3229 o powierzchni 0,1060 ha, 3231/5 o powierzchni 0,2570 ha, 3233/1 o powierzchni 0,0241 ha, 3326 o powierzchni 0,0244 ha, 3328 o powierzchni 0,0507 ha, 3327 o powierzchni 0,0245 ha. Wzywa się wszystkich zainteresowanych, aby w terminie 3 miesięcy od ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się do Sądu Rejonowego w Grójcu i wykazali swoje prawa do nieruchomości, bowiem w przeciwnym razie Sąd stwierdzi nabycie własności nieruchomości zgodnie z wnioskiem, jeżeli zostanie ono udowodnione”.
 
SSR Paweł Pszczółka

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie dot. sprawy I Ns 229/20

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Grójcu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-09-14
Publikacja w dniu:
2020-09-14
Opis zmiany:
b/d