Ogłoszenie dot. sprawy I Ns 227/20

I Ns 227/20

OGŁOSZENIE

Przed Sądem Rejonowym w Grójcu Wydziałem I Cywilnym za sygn. akt I Ns 227/20 z wniosku Sławomira Sot, toczy się sprawa o stwierdzenie nabycia własności przez zasiedzenie udziału 3/40 we współwłasności nieruchomości położonej w Kobylinie, gm. Grójec, składającej się z działek oznaczonych numerami ewidencyjnymi 168 i 28, dla której prowadzona jest księga wieczysta o numerze RA1G/00028893/2. Wzywa się wszystkich zainteresowanych, w szczególności spadkobierców Władysławy Bal, aby w terminie 3 miesięcy od ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się do Sądu Rejonowego w Grójcu i wykazali swoje prawa do nieruchomości, bowiem w przeciwnym razie Sąd stwierdzi nabycie własności nieruchomości zgodnie z wnioskiem, jeżeli zostanie ono udowodnione.

SSR Paweł Pszczółka

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie dot. sprawy I Ns 227/20

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Grójcu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-07-20
Publikacja w dniu:
2020-07-20
Opis zmiany:
b/d