Ogłoszenie dot. sprawy I Ns 227/19

I Ns 227/19 

O G Ł O S Z E N I E

Sąd Rejonowy w Grójcu ogłasza o wydaniu w dniu 19 czerwca 2019 roku w sprawie I Ns 227/19 postanowienia o sporządzeniu spisu inwentarza po Wojciechu Dygancie zmarłym w dniu 31 marca 2018 roku w Warszawie, ostatnio stale przed śmiercią zamieszkałym w miejscowości Stary Osów 20, gmina Stara Błotnica, PESEL 87082605790. Sąd poucza, że osoby wskazane w art. 637 § 1 kpc (tj. które uprawdopodobnią, że są spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcą testamentu lub wierzycielem mającym pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy) mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza

                                                                                                    

SSR Piotr Folik

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie dot. sprawy I Ns 227/19

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Grójcu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-07-25
Publikacja w dniu:
2019-07-25
Opis zmiany:
b/d