Ogłoszenie dot. sprawy I Ns 221/20

I Ns 221/20

OGŁOSZENIE

Sąd Rejonowy w Grójcu I Wydział Cywilny informuje, że w dniu 20 maja 2020 roku w sprawie I Ns 221/20 Sądu Rejonowego w Grójcu z wniosku Janiny Giezek, zarządzono sporządzenie spisu inwentarza spadku po Marii Brun z domu Pacholczak, córce Jana i Genowefy z domu Dywan (PESEL: 54120809829), zmarłej w dniu 22 lutego 2020 roku w Barcicach Drwalewskich, gmina Chynów i tam ostatnio stale zamieszkałej. Spadkobiercy, uprawnieni do zachowku, zapisobiercy, wykonawcy testamentu, tymczasowi przedstawiciele oraz wierzyciele mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawczyni mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie dot. sprawy I Ns 221/20

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Grójcu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-06-19
Publikacja w dniu:
2020-06-19
Opis zmiany:
b/d