Ogłoszenie dot. sprawy I Ns 220/19

 I Ns 220/19

OGŁOSZENIE

Sąd Rejonowy w Grójcu I Wydział Cywilny ogłasza o złożeniu wykazu inwentarzaspadku po Wacławie Teresie Zakrzewskiej, córce Zdzisława i Joanny (PESEL: 52101017322,) zmarłej w dniu 26 lutego 2016 roku w Grójcu, ostatnio stale zamieszkałej w Podlesiu Dużym, gmina Stromiec,.

Sąd poucza, że ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni, a osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c. – spadkobiercy, uprawnieni do zachowku, zapisobiercy, wykonawcy testamentu oraz wierzyciele mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza.

 

 

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie dot. sprawy I Ns 220/19

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Grójcu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-06-11
Publikacja w dniu:
2019-06-11
Opis zmiany:
b/d