Ogłoszenie dot. sprawy I Ns 219/19

 I Ns 219/19

 O G Ł O S Z E N I E

Przed Sądem Rejonowym w Grójcu Wydziałem I Cywilnym toczy się sprawa o sygn. akt I Ns 219/19 z wniosku Krzysztofa Kowalczyka o stwierdzenie nabycia własności nieruchomości rolnej przez posiadacza samoistnego na rzecz Władysława Sarneckiego nieruchomości położonej w obrębie Jankowice, gmina Nowe Miasto nad Pilicą, stanowiącej działkę o numerze ewidencyjnym 415/1 o powierzchni 0,1100 ha.

Wzywa się wszystkich zainteresowanych, aby w terminie 3 miesięcy od ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się do Sądu Rejonowego w Grójcu i wykazali swoje prawa do wskazanych nieruchomości, bowiem w przeciwnym razie Sąd stwierdzi nabycie własności nieruchomości zgodnie z wnioskiem, jeżeli zostanie ono udowodnione.

 

sędzia Joanna Skiba

 

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie dot. sprawy I Ns 219/19

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Grójcu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-05-08
Publikacja w dniu:
2020-05-08
Opis zmiany:
b/d