Ogłoszenie dot. sprawy I Ns 210/16

Sygnatura akt: I Ns 210/16                                                    

 O G Ł O S Z  E N I E

Przed Sądem Rejonowym w Grójcu (05-600 Grójec, ul. Sportowa 14) pod sygn. akt I Ns 210/16 toczy się postępowanie z wniosku Mieczysława Więcławskiego, Marii Witkowskiej, Alicji Szymaniak, Zdzisława Zjawińskiego i Bogdana Zjawińskiego o stwierdzenie nabycia przez zasiedzenie własności nieruchomości gruntowej położonej w Jeżewicach gmina Tarczyn, powiat piaseczyński, woj. mazowieckie, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 133 o powierzchni 0.93 ha, dla której nie została założona księga wieczysta ani zbiór dokumentów oraz postępowanie z wniosku Alicji Szymaniak o stwierdzenie nabycia przez zasiedzenie własności nieruchomości gruntowej położonej w Jeżewicach gmina Tarczyn, powiat piaseczyński, woj. mazowieckie, oznaczonej geodezyjnie jako działki: nr 132 o powierzchni 0,30 ha, nr 133 o powierzchni 0.93 ha, nr 120 o powierzchni 0,19 ha i nr 121 o powierzchni 0,35 ha, dla której nie została założona księga wieczysta ani zbiór dokumentów. W związku z tym wzywa się wszystkich zainteresowanych,  a w szczególności następców prawnych Włodzimierza Cochala, aby w terminie 3 miesięcy od dnia zamieszczenia niniejszego ogłoszenia zgłosili i wykazali swoją własność do przedmiotowej nieruchomości, gdyż w przeciwnym razie sąd stwierdzi zasiedzenie zgodnie z wnioskiem, jeżeli zostanie ono udowodnione.”

 SSR Wioletta Markowska

 

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie dot. sprawy I Ns 210/16

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Grójcu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-01-13
Publikacja w dniu:
2020-01-13
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Grójcu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-01-13
Publikacja w dniu:
2020-01-13
Opis zmiany:
b/d