Ogłoszenie dot. sprawy I Ns 207/18

I Ns 207/18

OGŁOSZENIE

Sąd Rejonowy w Grójcu w sprawie I Ns 207/18 (I Ns 228/18) wydał postanowienie z dnia 7 lutego 2019 roku, w którym zezwolił wnioskodawcom Agnieszce Bińkowskiej i Lechowi Wójcikowi na złożenie do depozytu sądowego kwot po 13.782 zł (trzynaście tysięcy siedemset osiemdziesiąt dwa złote), tytułem spłat zasądzonych  na rzecz Waldemara Bińkowskiego prawomocnym postanowieniem Sądu Rejonowego w Grójcu z dnia 24 marca 2017 roku sygn. akt I Ns 679/16, która to kwota ma być wydana Waldemarowi Bińkowskiemu, na podstawie prawomocnego postanowienia Sądu Rejonowego w Grójcu z dnia 24 marca 2017 roku sygn. akt I Ns 679/16. Wzywa się Waldemara Bińkowskiego do odbioru depozytu w terminie 3 lat od ogłoszenia postanowienia, pod rygorem orzeczenia likwidacji niepodjętego depozytu, czyli nabycia jego własności przez Skarb Państwa.

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie dot. sprawy I Ns 207/18

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Grójcu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-03-13
Publikacja w dniu:
2019-03-13
Opis zmiany:
b/d