Ogłoszenie dot. sprawy I Ns 201/18

I Ns 201/18

OGŁOSZENIE

 
W dniu 7 marca 2019 r. Sąd Rejonowy w Grójcu w sprawie o sygn. akt I Ns 201/18 wydał postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza spadku po Damianie Majaku /Majak/, PESEL 90070303231, (synu Tadeusza Ryszarda i Hanny Joanny z domu Karczemna), zmarłym w dniu 10 września 2017 r. w Promnie, ostatnio stale zamieszkałym w Promnie – Kolonii nr 33.

 

Pouczenie:

Ten, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy może uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie dot. sprawy I Ns 201/18

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Grójcu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-05-27
Publikacja w dniu:
2019-05-27
Opis zmiany:
b/d