Ogłoszenie dot. sprawy I Ns 194/19

I Ns 194/19

 O G Ł O S Z E N I E

Przed Sądem Rejonowym w Grójcu Wydziałem I Cywilnym toczy się sprawa o stwierdzenie nabycia spadku po Mariannie Filicha, córce Józefa i Marianny, zmarłej w dniu 28 kwietnia 2003 roku w Łęczeszycach, gmina Belsk Duży i tam ostatnio stale zamieszkałej oraz po Janie Filicha, synu Michała i Marianny, zmarłym w dniu 26 grudnia 2006 roku w Krzemienicy, wzywa się wszystkich spadkobierców, w szczególności spadkobierców Jana Filicha, aby w terminie 3 (trzech) miesięcy od ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili do Sądu Rejonowego w Grójcu i udowodnili nabycie spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.

 

sędzia Joanna Skiba

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie dot. sprawy I Ns 194/19

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Grójcu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-01-20
Publikacja w dniu:
2020-01-20
Opis zmiany:
b/d