Ogłoszenie dot. sprawy I Ns 184/18

I Ns 184/18

 OGŁOSZENIE

,,Przed Sądem Rejonowym w Grójcu (05-600 Grójec, ul. Sportowa 14) pod sygnaturą I Ns 184/18 toczy się postępowanie z wniosku Juliana Kowalskiego o stwierdzenie nabycia przez zasiedzenie własności nieruchomości oznaczonej ewidencyjnie numerami 361 o pow. 3,39 ha, 533 o pow. 0,43 ha, 961 o pow. 1,66 ha, 2032 o pow. 0,93 ha położonej w miejscowości Kostrzyn, gmina Wyśmierzyce (obręb Kostrzyń). Wzywa się wszystkich zainteresowanych, aby w terminie 3 (trzech) miesięcy od ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili i wykazali własność przedmiotowej nieruchomości, gdyż w przeciwnym razie Sąd stwierdzi jej zasiedzenie, jeżeli zostanie ono udowodnione”

 

SSR Piotr Folik

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie dot. sprawy I Ns 184/18

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Grójcu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-09-19
Publikacja w dniu:
2018-09-19
Opis zmiany:
b/d