Ogłoszenie dot. sprawy I Ns 177/19

I Ns 177/19

 O G Ł O S Z E N I E

 

Sąd Rejonowy w Grójcu w sprawie I Ns 177/19 wydał postanowienie z dnia 22 maja 2019 roku, w którym zezwolił wnioskodawcy Powiatowi Grójeckiemu na złożenie do depozytu sądowego Sądu Rejonowego w Grójcu kwoty 870,55 złotych (osiemset siedemdziesiąt złotych pięćdziesiąt pięć groszy), która to kwota ma być wydana spadkobiercom Andrzeja Sochaczewskiego, syna Ryszarda i Heleny, zmarłego w dniu 23 stycznia 2017 roku w Lesznowoli, ostatnio stale zamieszkałego w Lewiczynie, gmina Belsk Duży, pod warunkiem wykazania praw do nabycia spadku po nim. Wzywa się spadkobierców Andrzeja Sochaczewskiego do odbioru depozytu w terminie 3 lat od ogłoszenia postanowienia pod rygorem orzeczenia likwidacji niepodjętego depozytu, czyli nabycia jego własności przez Skarb Państwa

 

Sędzia Joanna Skiba

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie dot. sprawy I Ns 177/19

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Grójcu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-09-04
Publikacja w dniu:
2019-09-04
Opis zmiany:
b/d