Ogłoszenie dot. sprawy I Ns 146/20

I Ns 146/20
 
OGŁOSZENIE
 
„Przed Sądem Rejonowym w Grójcu toczy się postępowanie w sprawie I Ns 146/20  z wniosku Marka Michalczaka z udziałem Marii Józefy Barszcz, Jolanty Michalczak, Roberta Michalczaka, Agnieszki Barszcz, Aleksandry Orzechowskiej, Małgorzaty Stepinski o stwierdzenie nabycia przez zasiedzenie własności nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Zastruże, gmina Warka, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 154/2, o powierzchni 0,10 ha oraz w miejscowości Palczew Parcela, gmina Warka, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 224/11, o powierzchni 0,15 ha. Wzywa się wszystkich zainteresowanych, a w szczególności poprzednich właścicieli przedmiotowej nieruchomości, aby w terminie 3 miesięcy od ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się w tutejszym Sądzie i wykazali swoje prawa do nieruchomości, gdyż w przeciwnym razie Sąd stwierdzi nabycie własności nieruchomości o ile zostanie udowodnione.”

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie dot. sprawy I Ns 146/20

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Grójcu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-09-18
Publikacja w dniu:
2020-09-18
Opis zmiany:
b/d