Ogłoszenie dot. sprawy I Ns 124/20

Sygnatura akt: I Ns 124/20 
  
O G Ł O S Z  E N I E 
 
 
Przed Sądem Rejonowym w Grójcu I Wydziałem Cywilnym toczy się postępowanie o zarządzeniu ogłoszenia o złożeniu wykazu inwentarza, w którym postanowieniem z dnia 30 kwietnia 2020 roku zarządzono dokonanie ogłoszenia na stronie internetowej i na tablicy ogłoszeń Sądu Rejonowego w Grójcu o złożeniu do Sądu Rejonowego w Grójcu przez Agatę Szydło wykazu inwentarza spadku po Kamilu Stanisławie Szydło (synu Zygmunta i Grażyny Elżbiety z domu Kudła), zmarłym w dniu 29 listopada 2019 r. w Warszawie, ostatnio stale zamieszkałym w Pracach Dużych gmina Tarczyn (PESEL 77030108291), wraz z pouczeniem, że ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni, a osoby wskazane w art. 637 § 1 kpc (tj. osoby, które uprawdopodobnią, że są spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy) mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza.
SSR Joanna Skiba 
 

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie dot. sprawy I Ns 124/20

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Grójcu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-07-21
Publikacja w dniu:
2020-07-21
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Grójcu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-07-21
Publikacja w dniu:
2020-07-21
Opis zmiany:
b/d