Ogłoszenie dot. sprawy I Ns 1/18

I Ns 1/18

O G Ł O S Z E N I E

Przed Sądem Rejonowym w Grójcu (05-600 Grójec, ul. Sportowa 14) pod sygnaturą I Ns 1/18 toczy się postępowanie z wniosku Joanny Konofalskiej o stwierdzenie nabycia przez zasiedzenie własności nieruchomości oznaczonej ewidencyjnie numerem 168 o pow. 0,03 ha położonej w miejscowości Wola Przypkowska, gmina Tarczyn. Wzywa się wszystkich zainteresowanych, w szczególności Filipa Kublera bądź jego spadkobierców prawnych, aby w terminie 3 (trzech) miesięcy od ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili i wykazali własność przedmiotowej nieruchomości, gdyż w przeciwnym razie Sąd stwierdzi jej zasiedzenie, jeżeli zostanie ono udowodnione.

 

SSR Piotr Folik

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie dot. sprawy I Ns 1/18

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Grójcu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-05-15
Publikacja w dniu:
2019-05-15
Opis zmiany:
b/d