Ogłoszenie dot. sprawy I Ns 1/17

I Ns 1/17

OGŁOSZENIE

,,Przed Sądem Rejonowym w Grójcu (05-600 Grójec, ul. Sportowa 14) pod sygnaturą I Ns 1/17 toczy się postępowanie z wniosku posiadacza Jana Milewskiego o stwierdzenie nabycia przez zasiedzenie własności nieruchomości oznaczonej ewidencyjnie numerami 118 o pow. 0,36 ha, 124 o pow. 0,37 ha, 174 o pow. 4,07 ha, 602 o pow. 0,42 ha położonej w Pracach Dużych, gm. Tarczyn. Wzywa się wszystkich zainteresowanych, aby w terminie 3 (trzech) miesięcy od ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili i wykazali własność przedmiotowej nieruchomości, gdyż w przeciwnym razie Sąd stwierdzi jej zasiedzenie, jeżeli zostanie ono udowodnione”           

                                                                                                          SSR Piotr Folik

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie dot. sprawy I Ns 1/17

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Grójcu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Maciej Gorycki
Dokument z dnia:
2018-02-27
Publikacja w dniu:
2018-02-27
Opis zmiany:
b/d