Ogłoszenie dot. sprawy I Ns 1040/15

I Ns 1040/15

 

OGŁOSZENIE

 

,,Przed Sądem Rejonowym w Grójcu (05-600 Grójec, ul. Sportowa 14) pod sygnaturą I Ns 1040/15 toczy się postępowanie z wniosku posiadacza Janusza Borzęckiego o stwierdzenie nabycia przez zasiedzenie własności nieruchomości oznaczonej ewidencyjnie numerem 212 o pow. 0,02 ha położonej w miejscowości Góry, gmina Promna. Wzywa się wszystkich zainteresowanych, aby w terminie 3 (trzech) miesięcy od ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili i wykazali własność przedmiotowej nieruchomości, gdyż w przeciwnym razie Sąd stwierdzi jej zasiedzenie, jeżeli zostanie ono udowodnione”.

 

SSR Piotr Folik

I Ns 1040/15

 

OGŁOSZENIE

 

,,Przed Sądem Rejonowym w Grójcu (05-600 Grójec, ul. Sportowa 14) pod sygnaturą I Ns 1040/15 toczy się postępowanie z wniosku posiadacza Janusza Borzęckiego o stwierdzenie nabycia przez zasiedzenie własności nieruchomości oznaczonej ewidencyjnie numerem 212 o pow. 0,02 ha położonej w miejscowości Góry, gmina Promna. Wzywa się wszystkich zainteresowanych, aby w terminie 3 (trzech) miesięcy od ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili i wykazali własność przedmiotowej nieruchomości, gdyż w przeciwnym razie Sąd stwierdzi jej zasiedzenie, jeżeli zostanie ono udowodnione”.

 

SSR Piotr Folik

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie dot. sprawy I Ns 1040/15

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Grójcu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-12-07
Publikacja w dniu:
2018-12-07
Opis zmiany:
b/d