Ogłoszenie dot. sprawy akt I Ns 50/20

I Ns 50/20
 
Ogłoszenie
 
 
„Przed Sądem Rejonowym w Grójcu toczy się postępowanie w sprawie I Ns 50/20  z wniosku Damiana Piaseckiego z udziałem Wandy Piaseckiej, Marcina Piaseckiego, Michała Piaseckiego, Agnieszki Nowocin, Jolanty Martuli, Teresy Adamskiej, Jacka Martuli, Małgorzaty zd. Martula o stwierdzenie nabycia przez zasiedzenie własności nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Falęcice Parcela, gmina Promna, oznaczonej jako działki ewidencyjne nr 203, o powierzchni 0,14 ha oraz nr 190, o powierzchni 0,17 ha. Wzywa się wszystkich zainteresowanych, a w szczególności poprzednich właścicieli przedmiotowej nieruchomości, aby w terminie 3 miesięcy od ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się w tutejszym Sądzie i wykazali swoje prawa do nieruchomości, gdyż w przeciwnym razie Sąd stwierdzi nabycie własności nieruchomości o ile zostanie udowodnione.”

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie dot. sprawy akt I Ns 50/20

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Grójcu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-09-15
Publikacja w dniu:
2020-09-15
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Grójcu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-09-15
Publikacja w dniu:
2020-09-15
Opis zmiany:
b/d