Ogłoszenie dot. kasy Sądu Rejonowego w Grójcu

OGŁOSZENIE 

Od dnia 23 stycznia 2018 roku do odwołania

Kasa Sądu Rejonowego w Grójcu

będzie nieczynna.

 

Wszelkie opłaty i koszty sądowe, grzywny, wpisy, opłaty za odpisy ksiąg wieczystych prosimy kierować na rachunek dochodów budżetowych: NBP O/O Warszawa 82 1010 1010 0112 2422 3100 0000 lub za pośrednictwem Urzędu  Pocztowego.

Wszelkie zaliczki na poczet ogłoszeń w prasie, wynagrodzenia biegłych, kuratorów, tłumaczy prosimy kierować rachunek sum na zlecenie: BGK III O/Warszawa 57 1130 1062 0000 0582 9020 0004  lub za pośrednictwem Urzędu  Pocztowego. 

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie dot. kasy Sądu Rejonowego w Grójcu

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Grójcu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Maciej Gorycki
Dokument z dnia:
2018-01-22
Publikacja w dniu:
2018-01-22
Opis zmiany:
b/d