Ogłoszczenie dot. sprawy I Ns 460/15

 Sygn. akt I Ns 460/15

 

OGŁOSZENIE

Przed Sądem Rejonowym w Grójcu (ul. Sportowa 14, 05-600 Grójec) pod sygn. akt I Ns 460/15 toczy się postępowanie z wniosku Krystyny Sikory o stwierdzenie nabycia własności nieruchomości rolnej położonej w Słomczynie, gmina Grójec, powiat grójecki, województwo mazowieckie, oznaczonej geodezyjnie jako działki: nr 201/1 – o powierzchni 1,7600 ha, nr 247 – o powierzchni 0,7300 ha, nr 250 – o powierzchni 0,05 ha, nr 281 – o powierzchni 0,4100 ha i nr 310/1 – o powierzchni 0,56 ha.  W związku z tym wzywa się wszystkich zainteresowanych, aby w terminie 3 miesięcy od dnia zamieszczenia niniejszego ogłoszenia zgłosili i wykazali swoją własność  do przedmiotowej nieruchomości, gdyż w przeciwnym razie sąd stwierdzi nabycie własności zgodnie z wnioskiem, jeżeli zostanie ono udowodnione.

SSR Wioletta Markowska

Rejestr zmian dla: Ogłoszczenie dot. sprawy I Ns 460/15

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Grójcu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-01-17
Publikacja w dniu:
2018-01-17
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Grójcu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-01-17
Publikacja w dniu:
2018-01-17
Opis zmiany:
b/d