Oferty pracy

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATÓW DO PRACY

W SĄDZIE REJONOWYM W GRÓJCU

 

                Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej RODO, informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sąd Rejonowy w Grójcu, ul. Sportowa 14, 05-600 Grójec.

  2. Inspektorem Ochrony jest Aneta Skoczek tel. 48 664 83 11, e-mail: aneta.skoczek@grojec.sr.gov.pl.

  3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego, na podstawie art.6 ust.1 pkt a RODO - zgody na przetwarzanie danych i art.6 ust.1 pkt c RODO - jest to niezbędne do realizacji obowiązku prawnego RODO.

  4. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, a ich nieprzekazanie spowoduje brak możliwości przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego.

  5. Administrator nie będzie przekazywał Pani/Pana danych podmiotom innym niż upoważnione na mocy przepisów prawa.

  6. Pani/Pana dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu.

  7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu zakończenia procesu rekrutacyjnego, nie dłużej jednak niż przez jeden rok od zakończenia rekrutacji.

  8.  Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

 

Informujemy, że dokumenty aplikacyjne  przyjmowane są przez Sąd Rejonowy w Grójcu tylko w trakcie prowadzonej rekrutacji. Wszystkie aplikacje (cv) nadesłane bez prowadzonej rekrutacji podlegają zniszczeniu, a przesłane mailem – usunięciu.