Informacja o wprowadzeniu zastępczej obsługi kasowej

Uprzejmie informujemy, że  od dnia  1 lipca 2018r.  obsługę kasową  dla Sądu Rejonowego w Grójcu będzie prowadził  Bank Spółdzielczy  im. Stefczyka w Belsku Dużym ul. Nocznickiego3  w Filii Nr 1 w Grójcu  ul. Sportowa 4.

 Obsługa kasowa obejmuje: 

- przyjmowanie wpłat gotówkowych dokonywanych przez osoby fizyczne w sprawach dotyczących postępowania sądowego, które to wpłaty będą zaliczone:

a)   na poczet dochodów budżetowych,

b)  na sumy na zlecenie,

c)   na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym i Pomocy Postpenitencjarnej,

d)  wpłat dokonywanych przez pracowników Zamawiającego na rzecz Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, 

- sprzedaż elektronicznych znaków opłaty sądowej ( e-znaki). 

Od wyżej wymienionych wpłat Bank nie pobiera opłat i prowizji.

Rejestr zmian dla: Informacja o wprowadzeniu zastępczej obsługi kasowej

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Grójcu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Maciej Gorycki
Dokument z dnia:
2018-07-02
Publikacja w dniu:
2018-07-02
Opis zmiany:
b/d