Aneks z dnia 28 maja 2020 r. do zarządzenia nr Adm. - 021-30/20 Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w Grójcu z dnia 25 maja 2020 r. w sprawie określenia sposobu obsługi interesantów na terenie budynku Sądu Rejonowego w Grójcu

 Aneks z dnia 28 maja 2020 r.

do zarządzenia nr  Adm. - 021-30/20

Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w Grójcu

z dnia 25 maja 2020 r.

w sprawie określenia sposobu obsługi interesantów na terenie  

budynku Sądu Rejonowego w Grójcu

 

zarządza się,  co następuje:

 § 4 zarządzenia otrzymuje brzmienie :

 Jednocześnie w Sądzie mogą przebywać:

- jedna osoba obsługiwana w Biurze Obsługi Interesanta,

- jedna osoba obsługiwana w Biurze Obsługi Interesanta KW,

- trzy osoby w Czytelni Akt,

- jedna osoba w Ekspozyturze Ksiąg Wieczystych – pokój nr 43.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

 Dyrektor Sądu Rejonowego                                                            Prezes Sądu Rejonowego                                                       

             Joanna Curyło                                                                            Tadeusz Rączkowski

 

 

 

 

Rejestr zmian dla: Aneks z dnia 28 maja 2020 r. do zarządzenia nr Adm. - 021-30/20 Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w Grójcu z dnia 25 maja 2020 r. w sprawie określenia sposobu obsługi interesantów na terenie budynku Sądu Rejonowego w Grójcu

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Grójcu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-05-28
Publikacja w dniu:
2020-05-28
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Grójcu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-05-28
Publikacja w dniu:
2020-05-28
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Grójcu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-05-28
Publikacja w dniu:
2020-05-28
Opis zmiany:
b/d