Aneks z dnia 21 lipca 2020 r. do zarządzenia nr Adm. – 021-30/20 Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w Grójcu z dnia 25 maja 2020 r. w sprawie określenia sposobu obsługi interesantów na terenie budynku Sądu Rejonowego w Grójcu

Aneks z dnia 21 lipca 2020 r.

do zarządzenia  nr Adm. – 021-30/20

Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w Grójcu

z dnia 25 maja 2020 r.

w sprawie określenia sposobu obsługi interesantów na terenie 

budynku Sądu Rejonowego w Grójcu

          

zarządza się, co następuje:

 

§ 10 zarządzenia otrzymuje brzmienie : „Udział w rozprawach lub posiedzeniu jawnym publiczności jest możliwy wyłącznie po uprzednim zgłoszeniu zamiaru uczestnictwa.

     Osoba zainteresowana uczestniczeniem w rozprawie lub posiedzeniu jawnym jest zobowiązana zgłosić zainteresowanie uczestnictwem najpóźniej na dwa dni robocze przed terminem rozprawy lub posiedzenia mailem lub telefonicznie w Biurze Obsługi Interesanta. O możliwości uczestnictwa w rozprawie decyduje wyłącznie przewodniczący składu orzekającego, przy ustaleniu, że obecność dodatkowej osoby nie spowoduje naruszenia zasad bezpieczeństwa zachowania odległości.

            Sekretariat poinformuje telefonicznie lub mailowo o podjętej decyzji. O uprawnieniu do wejścia takiej osoby na teren Sądu zostaje poinformowana ochrona Sądu.

 

Aneks wchodzi w życie z dniem 21 lipca 2020 r.

  

Prezes Sądu Rejonowego                                                                    Upoważniona do wykonywania obowiązków

     Tadeusz Rączkowski                                                                            Dyrektora Sądu Rejonowego w Grójcu

                                                                                                                                         Renata Jankowska             

 

 

Rejestr zmian dla: Aneks z dnia 21 lipca 2020 r. do zarządzenia nr Adm. – 021-30/20 Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w Grójcu z dnia 25 maja 2020 r. w sprawie określenia sposobu obsługi interesantów na terenie budynku Sądu Rejonowego w Grójcu

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Grójcu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-07-22
Publikacja w dniu:
2020-07-22
Opis zmiany:
b/d